Musikk, håp og tid

ImageMusikken “spiller en rolle”. Denne er bundet til vårt grunnleggende behov for å eie et håp. Håpet er knyttet til tiden vi lever i og de livsvilkår vi lever under her og nå. Når det ikke står så bra til her og nå, søker vi trøst i det fremtidige. Håpet forsterkes, – eller svekkes. Rent tankemessig vet vi at nået er det eneste vi har.  Vi vet også at det er bevisstheten om nået vi er oss minst bevisst. Dette er på mange måter frustrerende, men det er ikke så håpløst at vi ikke vet om noe annet.

Nettopp det at vi vet om noe annet og erfarer noe annet, er det som gjør oss til mennesker. Vi søker dimensjoner i tilværelsen som ikke automatisk lar seg fange av matematiske og logiske strukturer. Tid og håp henger sammen, skriver musikkviteren Rueger: “Håpet er avhengig av vidundermiddelet tid, som helbreder alle sår.” Musikken kan påvirke vår tidsoppfatning og tidsopplevelse, og dermed også vår livskvalitet og vårt håp. Den gir oss signaler om at nået har kvalitet og verdi. Musikken kan “avbryte” den frustrerte spenningen mellom fortid og fremtid, den spenningen som ofte hemmer vår livskvalitet og gjør nået til noe vi vil bort fra.  Kanskje vi kan si det slik: Musikken gir nået en livskvalitet som binder fortid og fremtid sammen. Musikken lar oss tre inn i et nytt rom, – eller den gjør vårt eksisterende livsrom større. Nået blir ikke bare utholdelig, men også meningsfullt.

Vi blir ikke særlig gamle før vi begynner å vise frustrasjon over fenomenet tid. Tiden blir problematisert (det går så fort alt, bare det blir fredag). Samtidig omtaler vi gjerne tiden som en gave. Det er den så absolutt. Men kanskje er det mer fascinerende å si: Nået er en gave. Det er nå det skjer. Det er nå vi tenker, opplever og er til. Dette gjør noe med vår tidsopplevelse. Musikken kan bidra til å forsterke denne nå-opplevelsen. Men er det ikke slik at musikken drar oss bort fra denne dimensjonen og inn i noe drømmende og uvirkelig? Her skal vi minne hverandre om at musikk er et stykke virkelighet. Toner er bearbeidet natur som gir energi til både sjel og kropp. Musikken seiler inn som livsbejaende sekvenser i vår egen livssyklus. Musikken kommer . Ja, den forløper i tid, men den oppsto fra en stillhet og etterlater seg en stillhet. Denne stillheten før og etter, tror jeg er nesten like viktig som selve musikken. Ja, den er en del av den. Vi kan gi musikken en utvidet mulighet i forkant og etterkant. Da kan livets nå-opplevelse forsterkes og tidsfrustrasjonen svekkes. Dette er en av de beste terapier mot vår ofte turbulente tidsopplevelse.  

Jeg vil lytte og jeg har lyttet. Jeg lytter fortsatt etter det som var. Jeg gjør det her og nå. Jeg kan gi stillheten en sjanse og la musikkens etterdønninger få virke. Dette høres kanskje svevende ut. Mer konkret: Gi rom for stillheten både før og etter at du lytter til musikk. Arnold Eidslott har på en gripende måte prøvd å skildre stillhetens dynamikk etter musikken. I dette ligger det også et grunnleggende håp, samt en forsoning med vår frustrerte tidsopplevelse:

 

ETTER POSTLUDIET

Thomaskirche i Leipzig

Det er en stillhet

som spør etter taushetens

svar på det ordløse men disse

er tvillinger fra arilds tid mitt barn

For i stillhet svarer tausheten og i denne

svarer alt for alt og alle inntil haugene rokkes

 

(fra diktsamlingen “De navnløses kor”, 1989)

Musikk og livshistorie

ImageJeg gjorde min første musikalske investering da jeg var 12 år. Det var en vinylplate. På coveret troner Louis Armstrong med trompeten i det jeg vil kalle en musikalsk lykkerus. Det var sommer da jeg gjorde denne investeringen. Jeg får samtidig assosiasjoner til sol, tørr asfalt og en fotball.

 

Et musikalsk husapotek

Etter som årene har gått ser jeg at det til mitt liv er knyttet en musikkhistorie. Musikken har fulgt med på en eller annen måte. Slik er det vel for de fleste av oss. Livet blir en musikalsk reise, med eller uten instrument, – uavhengig av det en måtte mene om musikalitet. Min personlige musikkhistorie bærer preg av å ha gått i flere retninger og tjent ulike formål. De fleste av oss har vel gradvis etablert et eget musikkbibliotek som vi tyr til i ulike livssituasjoner. Den tyske forfatteren og musikkviteren Christoph Rueger omtaler dette som “det musikalske husapoteket”. Det illustrerer musikken som “medisin” for livets ulike livssituasjoner. Vi får gjennom våre erfaringer innsikt i hvilken musikk som kan gi oss noe avgjørende viktig når vi trenger det.

“What a wonderful world”

Det var ikke fritt for at det gjorde inntrykk på meg når Louis Armstrong kom med sin hyllest til livet, naturen og skaperverket. Det passet veldig greit inn i min livssituasjon der og da. Men etter hvert forstod jeg så pass at denne musikeren slett ikke hadde opplevd kun solskinnsdager. Også de tragiske erfaringene ble på en eller annen måte knyttet til et musikalsk uttrykk. Ja, for Armstrong, og mange med ham, ble dette rett og slett en måte å (over) leve på.

I mye av det som skjer kommer musikken inn fra sidelinjen og gir håp og nye perspektiver. Det å stoppe opp iblant og konstatere at det er slik, kan gi oss et nytt og forfriskende syn på både livet og musikkopplevelsen.

Musikken speiler livet

Ethvert menneske ”skriver” livshistorie. Svært mange, for ikke å si de fleste, skriver også sin egen musikkhistorie. Vi gjør det på hver vår måte og tillegger det større eller mindre betydning. Å oppdage den musikkhistoriske linje gjennom livet vårt, kan bidra til nyttig innsikt og selvforståelse. Da får du på en måte et eierforhold til din egen musikk. Dette “apoteket” kvitter du deg ikke med uten videre. Grunnen tror jeg er forholdsvis enkel: Musikken som har appellert til deg har gitt deg et håp, at det er noe som er godt og vakkert. Musikken hjelper deg til å tyde noe av det du ellers ikke er i stand til å sette ord på. Musikk gir utholdenhet og overskudd. Salmisten uttrykker det slik: Jeg vil vende mitt øre til visdomsord, tyde min gåte til klangen fra lyren (Sal 49.5). Klangen fra Louis Armstrongs stemme gjorde et uutslettelig inntrykk på meg som 12-åring. I dag kan jeg også driste meg til den tanke at Gud kan arbeide med oss gjennom ulike musikalske uttrykk. Ja, min trosreise er også blitt en musikkreise.

Eller var det motsatt?

Nettpoesi

Ved jevne mellomrom kommer det rapporter om at poesi og diktsamlinger ikke selger som før. Folk med skjønnlitterære interesser kjøper ikke en diktsamling til to hundre kroner, men heller en roman til tre hundre og femti. Det er den gode og spennende historien vi investerer i, selv om den som oftest bare blir lest én gang.

Men mange er likevel opptatt av poesi. Den overraskende formulering, det bildeskapende språket, det som via en setning kan åpne nye dører, har en tiltrekningskraft som mange søker.

Vekst på nett

På tross av beskjedne salgstall for diktsamlinger, har formidlingen av poesi på nettet tiltatt de siste årene. Nå snakkes det om nettpoesi. Mer spesifisert tales det også om twitter-poesien. En av de etablerte poetene som utfolder seg på twitter er Helge Torvund. Så og si daglig sender han ut sin twitterpoesi, innen rammen på 140 tegn, til alle sine følgere. Tilbakemeldingene bekrefter at de blir lest og verdsatt.

Også Dagbladets diktkammer på nettet, har hatt en uvurderlig betydning for poetisk stimulans og nyskaping. Her gis veiledning til skrivende med poesiambisjoner og hver måned utkåres månedens poet. Også flere andre nettsteder inviterer til poesiverksted og meningsutveksling.

Om det ikke er storhetstid for salg av poesibøker, lever utvilsomt poesien blant folket. Høytlesning ved livets merkedager er standardinnslag. Poesifestivaler og skrivekurs i poesi går jevnlig av stabelen.

I den etablerte moderne poesien er det den frie ubundne formen som dominerer. Slik har det vært lenge. Jeg vil likevel hevde at tradisjonspoesi i bunden form aldri kommer til å dø ut. Rimets musikalitet og klang vil alltid ha appell. Et viktig bidrag i så måte er salmesjangeren. Flere gode salmesider er etablert på internett. Verdt å nevne er Eyvind Skeies salmeside. En annen side, med fokus på tradisjonsstoff, er Leif Haugens salmeblogg.

Poesi på nett er en god ting for dem som vil nytte seg av det, – og den er lett tilgjengelig.

Innsikt og avlastning

Poesien kan utvilsomt bidra til å gi nye perspektiv på hverdagens mange utfordringer. Den hjelper oss til å se sammenhenger som har vært skjult og som vi kanskje har avskrevet. Det poetiske billedspråket åpner dører og viser oss nye rom (kun noen tastetrykk unna!). Poesien overrasker, gir hverdagsinspirasjon, bringer mental avlastning, – og provoserer.

Følgende strofe fra diktet “Posteringen” av nobelprisvinneren Tomas Tranströmer, er et godt eksempel på den overraskende vending et dikt kan gi, og som baner vei for innsikt og ettertanke:

Oppdrag: å være der man er.

Også i den latterlige gravalvorlige

rollen – jeg er det sted

der skapelsen arbeider på seg selv.

Å skrive som du snakker

Dilemmaet

Vi vil gjerne skrive og vi vil skrive godt. Mange gjør det og får det til. Svært mange strever og grunnene kan være mange. Noen kaller det å boikotte seg selv. Eller kanskje forklaringen er at en stiller for høye krav. Det må liksom være veldig bra eller så får en la være. Forklaringene kan være mange og skriveekspertene “strides”. Finnes det en vei ut av dette dilemmaet, en vei som kan frigjøre skriveprosessen?

Å våge det enkle

Søker du på nettet vil du finne hundrevis av råd og løsningsforslag. Et råd er at du skal skrive sakte og gi deg tid. Andre foreslår at du skal begynne å skrive hurtig, ukritisk og uhemmet. Løsningen er nok en kombinasjon vil noen si, – det gjelder å utnytte ulike metoder alt etter hvor du er i skriveprosessen.

Forfatteren Jeff Bollow foreslår at du i første fase av skriveprosessen skal skrive som du snakker. Du skal snakke teksten ned på papiret eller inn i pc´en. Det gjelder med andre ord å synkronisere din naturlige tale med tastetrykkene eller pennens bevegelser. Du skal rett og slett skrive slik du ellers ville presentert stoffet muntlig og uanstrengt. Det handler om å våge dette enkle. Merk deg uttrykket “å våge”, – det sitter så vanvittig dypt i oss at en tekst fra første stund skal være veldreid og holde visse kvalitative mål.

En tekst hver dag?

Det er en god ide å la din tale, din snakking, være utgangspunkt for din skriveprosess. Fordelen er at kravet til pen skriftlig formulering senkes (korrigeringer og justeringer kommer senere). Videre blir tekstens førsteutkast naturlig og personlig. I annen eller tredje fase må teksten selvsagt redigeres og strammes opp, men du har nå lagt et godt grunnlag for at den kan fortsette å ha et naturlig og personlig preg.

Som med mye annet, gjelder det å komme inn i en god rutine. En tekst hver dag, lang eller kort, er et fint mål. Kanskje fører det til gode, ukentlige bloggartikler – eller på sikt – en god fagtekst.

Det er forsøket verdt: Snakk deg ned på papiret eller inn i PC´en. Redigeringen tar du senere. Sannsynligvis blir det en ren fornøyelse. Du har jo allerede skapt noe.

Idrettens musikalske koder

Er det en opplagt kobling mellom idrett og musikk?  Ved ettersyn (etterhøring), registrerer vi at linken så absolutt er til stede. Den spontan-folkelige musikkulturen trenger seg på når de sportslige begivenheter står i sentrum.

Når mennesker samles i begeistring, oppstår et grunnleggende behov for å tolke begivenhetene i musikalske koder. De gamle grekere var seg dette svært bevisst. Fysisk fostring og musikalsk utøvelse hørte med til den menneskelige dannelse.

Det ser ut for å være en nær sammenheng mellom idrettens og musikkens estetikk. Musikk og bevegelse går i hop. Det vokale urmenneskelige uttrykk finner vi igjen i det såkalte “kollen-brølet”. Her er det ikke nok å snakke i begeistring. Det må nok mer til. Øyeblikkets begeistring utløser brølet, går over i rytmiske sangstrofer, skiløperne løftes frem på bølgende, syngende bifall.

Også i denne sammenheng observerer vi at mennesker tyr til musikalske uttrykk for å tolke opplevelser og begivenheter. I sin bok “The world in six songs” siterer forfatteren Daniel J. Levitin Confucius: “Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without”. Og Levitin skriver selv: “Joy songs are found in every corner of human experience where we might look for them”. Slik er den menneskelige natur.

Mitt fokus er ikke først og fremst den planlagte musikken ved idrettslige arrangement. Det er heller de spontane utbruddene, de improvisatoriske sangstrofene som skapes av folket der og da, som fanger min interesse. Velformulerte språklige ytringer er ikke nok, – språket blir spontant, løftes over i rytmiske sangstrofer som gjerne korresponderer med skiløperens stavtak. En musikalsk identifisering med seier og nederlag. Jeg vil hevde at dette er barnets spontansang som gjenoppvekkes hos både unge og eldre.

Uansett, når alt kommer til alt har Ski-VM bekreftet noe musikalsk urmenneskelig:  “Joy songs are found in every corner of human experience…”

Livskunst?

Når alt kommer til alt er et nytt år ikke noe mer enn et nytt tall, – kanskje. Vi hadde 2010, nå har vi 2011. Betyr det noe som helst? Det går selvsagt an å vise litt takknemlighet: Vi blir skjenket enda et nytt år. Det ble ikke alle gitt.

På den annen side lar ikke livsprosessene seg styre av 31. desember 2010 eller 1. januar 2011. Det er tall som gir livet en ytre ramme og visse holdepunkter. Om ikke lenge er vi godt ut i februar. Mye vil være som før og nye opplevelser vil inntreffe. Men i streng forstand er det bare “en ting” som er virkelig: Det er det som er NÅ. Det er dette vi glemmer så lett, for vårt fokus er på hva som skjedde i 2010 og hva som kommer til å skje i 2011.

Personlig har jeg stor interesse for historie. Iblant er jeg også så opptatt av hva som kan komme til å skje at det er rent “plagsomt”. Innerst inne vet jeg at nået og øyeblikket er “alt” jeg har. Dette er gaven Gud kontinuerlig skjenker.

Kunsten kan hjelper oss til å forstå at det er slik det er. Musikalske og billedlige uttrykk kan frigjøre oss inn i nået. Det kan også en god tekst. Jeg prøver ikke med dette å være mystisk eller gåtefull. Jeg prøver å si noe enkelt og konkret, noe jeg mener er virkelig.

En god kunstopplevelse er ikke å glemme tid og sted. Det er å finne tid og sted. Eller sagt på en annen måte: Den slitsomme pendlingen mellom fortid og fremtid mister tyngde og den virkelige livsprosessen som er her og nå, får en ny status. Første gang skulptøren Anne Grimdalen fikk en leirklump mellom hendene, fikk livet en helt ny status: – Det er dette!

Slik har du det sannsynligvis når musikken, diktet eller bildet som betyr noe for deg, møter deg på nytt. Det kan selvsagt kaste lys over din fortid og gi stimulans til fremtiden. Men først og fremst skjer det noe nå. Det er dette som er viktig.

Denne nå-opplevelsen har stor overføringsverdi. Kunstopplevelsens iboende dynamikk kan overføres og gi stimulans til dine hverdagslige gjøremål, – her og nå. Du stopper opp for bildet og musikken. Kan du gjøre det samme i dine daglige utfordringer og gi dem “musisk” kvalitet?

Det er ingenting annet akkurat nå, – det er dette!

Mennesket som objekt?

I beskrivelsen av menneskelige omgangsformer blir ord som relasjon og kommunikasjon brukt svært mye. Å forstå og bli forstått, å ha et respektfullt forhold til medmennesker er noe de fleste mennesker vet å verdsette.

I sin tid tok filosofen Hans Skjervheim et oppgjør med den såkalte målstyringen i norsk pedagogikk. I sin artikkel “Det instrumentalistiske mistaket” påpeker han faremomentene ved at vi gjør mennesker til objekter for vårt eget program, våre egne målsettinger.  Mennesket kan og må ikke objektiviseres, hevder Skjervheim. Skjer det, går mine programerklæringer og mål foran tillitskaping, dialog og relasjonsbygging.

Mennesker som brenner for ideer og vil spre et budskap, kan komme i fare for å tingliggjøre, objektivisere medmennesker. Metoder og instrumentalistiske grep skal da bidra til at de formes i mitt bilde og i samsvar med mine ideer.

På den annen side trenger vi mennesker som står for noe, som har et godt budskap og vil gjøre dette kjent. Vår tilværelse hadde sett stusselig ut uten. Ingen er tjent med nøytrale formidlere, – det er forresten heller ikke mulig.

Det var bl.a. den vitenskapelige målstyringen i pedagogikken Skjervheim i sin tid tok et oppgjør med. Pedagogen kan aldri være nøytral i sin formidling, men blir mennesker objekter for et målstyrt program er det fare på ferde. Programmet skal og må være der, men respekt for enkeltmennesket og dets valgfrihet må stå sentralt i formidlingen.

Jo mer en brenner for noe, desto mer utfordrende bør balansegangen mellom budskap og respekt være.  Kanskje vi kan si det slik: God relasjonsbygging, respekt for andres ståsted og vurderinger, er det beste grunnlag for å få et troverdig gjennomslag for eget budskap.

Mindre musikk, mer matematikk?

Matematikkfaget har nå en tid vært debattert i media av fagfolk og politikere. Utgangspunktet er at mange elever i grunnskolen sliter med faget. Dette er bekymringsfullt, fordi gode mattekunnskaper er viktig for fremtidens Norge. Dette tror jeg alle kan enes om.

I sin iver etter å styrke fagets status har politikere fra et bestemt parti formulert utfordringen slik: “Mindre musikk, mer matematikk”. Det er mulig at slike uttalelser bygger dårlige erfaringer med musikkfaget. Det er faktisk ikke så usannsynlig.

I høstens debatt savner jeg et viktig fokus: tverrfaglighet. Med det mener jeg at de fleste skolefag har en relasjon til hverandre. Undervisning må bære preg av at det skapes forbindelseslinjer og linker mellom fagene. Hvorfor skal musikk settes opp mot de såkalte basisfagene? Musikk er også matematikk. Ikke så rent lite heller faktisk. Og her ligger utfordringen: Å se relevansen mellom fagene. Med andre ord å hjelpe elevene til å se at verden henger i hop.

Vi må gjerne bruke ressurser på å styrke mattefagets kvalitet i skolen. Men en strategi som samtidig bidrar til å redusere kvaliteten på musikk og andre estetiske fag, vitner om et amputert menneskesyn. Undersøkelser viser at barn og ungdom som får kreativ undervisning i musikk, dans, drama, forming, poesi og tegning, har styrket sjanse for å score høyere også i basisfagene.

Musikkfaget i norsk skole lider fortsatt av mangel på seriøsitet. I basisfagene kreves det minst 60 studiepoeng i lærerens kompetanse for at han/hun skal kunne undervise. I musikk er det ikke lignende krav. Dette må rettes opp.

Jeg prøver meg på to tanker samtidig: Styrk matteundervisningen (ikke nødvendigvis flere timer). Forny samtidig musikkundervisningen og andre estetiske fags status og innhold. Da får vi samtidig aktivisert begge hjernehalvdelene. Sannsynligvis får vi også mer hjertevarme og personlig dannelse med på kjøpet.

Musikk og bilde

Samspillet mellom musikk og bilde er blitt en så selvfølgelig del av vår mediekultur at vi knapt nok reflekterer over det lenger. Vi vet ved ettertanke at musikkens forsterkning av bilders innhold og budskap er formidabel. I en kinosal blir vi kanskje oppmerksom på dette når musikken plutselig faller bort i en filmsekvens.

I reklame – og propagandafilmer nyttes musikk som en underliggende forsterkning av bildet og budskapet som formidles. Musikk og bilde er blitt kommersialisert, i tjeneste for kjøp og salg. Også den klassiske musikken nyttes stadig mer i den hensikt å få solgt et annet produkt enn musikken selv.

Dette er for så vidt ikke noe nytt. Politiske og industrielle propagandamaskiner har siden 1930-tallet  skjønt hvilke muligheter dette innebærer.

Men er dette bare negativt? Kreativ bruk av musikk og bilde kan absolutt vurderes som mer eller mindre god kunst. Og en god reklamefilm kan være en ren nytelse. Men nettopp: I denne nytelsesrusen påvirkes vi. Totalitetsopplevelsen lagres i underbevisstheten og bidrar til å forme våre verdier og valg. Regissøren Ingmar Bergmann la ikke fingrene imellom når det gjaldt å beskrive filmmediets påvirkningskraft: Filmens “bildberettelse träffar oss direkt i vår känsla utan mellanlandingar i intellektet”. Kanskje en spissformulering vil noen si. Uansett utfordrer det oss til sindighet og refleksjon.

Fokus på musikk er en god innfallsvinkel til større årvåkenhet når en film eller reklamesnutt gjør krav på syn og hørsel. Hvorfor det? Rett og slett fordi (som ofte ellers i livet) at det vi er oss minst bevisst ofte er betydelige påvirkningsfaktorer. Rett derfor din oppmerksomhet i enda større grad mot musikken neste gang du ser en film.

Vi påvirkes og det er naturlig å bli påvirket. Men ingen vil bli manipulert. Nå vil jeg samtidig advare mot en overanalytisk holdning som setter en demper på den gode kunstopplevelse. Jeg utfordrer til en mellomløsning. En kreativ distanse i møte med musikk og bilde. Oppleve? Ja. Ubevisst manipulert? Nei.

Kan vi klare det?