Musikk, håp og tid

ImageMusikken “spiller en rolle”. Denne er bundet til vårt grunnleggende behov for å eie et håp. Håpet er knyttet til tiden vi lever i og de livsvilkår vi lever under her og nå. Når det ikke står så bra til her og nå, søker vi trøst i det fremtidige. Håpet forsterkes, – eller svekkes. Rent tankemessig vet vi at nået er det eneste vi har.  Vi vet også at det er bevisstheten om nået vi er oss minst bevisst. Dette er på mange måter frustrerende, men det er ikke så håpløst at vi ikke vet om noe annet.

Nettopp det at vi vet om noe annet og erfarer noe annet, er det som gjør oss til mennesker. Vi søker dimensjoner i tilværelsen som ikke automatisk lar seg fange av matematiske og logiske strukturer. Tid og håp henger sammen, skriver musikkviteren Rueger: “Håpet er avhengig av vidundermiddelet tid, som helbreder alle sår.” Musikken kan påvirke vår tidsoppfatning og tidsopplevelse, og dermed også vår livskvalitet og vårt håp. Den gir oss signaler om at nået har kvalitet og verdi. Musikken kan “avbryte” den frustrerte spenningen mellom fortid og fremtid, den spenningen som ofte hemmer vår livskvalitet og gjør nået til noe vi vil bort fra.  Kanskje vi kan si det slik: Musikken gir nået en livskvalitet som binder fortid og fremtid sammen. Musikken lar oss tre inn i et nytt rom, – eller den gjør vårt eksisterende livsrom større. Nået blir ikke bare utholdelig, men også meningsfullt.

Vi blir ikke særlig gamle før vi begynner å vise frustrasjon over fenomenet tid. Tiden blir problematisert (det går så fort alt, bare det blir fredag). Samtidig omtaler vi gjerne tiden som en gave. Det er den så absolutt. Men kanskje er det mer fascinerende å si: Nået er en gave. Det er nå det skjer. Det er nå vi tenker, opplever og er til. Dette gjør noe med vår tidsopplevelse. Musikken kan bidra til å forsterke denne nå-opplevelsen. Men er det ikke slik at musikken drar oss bort fra denne dimensjonen og inn i noe drømmende og uvirkelig? Her skal vi minne hverandre om at musikk er et stykke virkelighet. Toner er bearbeidet natur som gir energi til både sjel og kropp. Musikken seiler inn som livsbejaende sekvenser i vår egen livssyklus. Musikken kommer . Ja, den forløper i tid, men den oppsto fra en stillhet og etterlater seg en stillhet. Denne stillheten før og etter, tror jeg er nesten like viktig som selve musikken. Ja, den er en del av den. Vi kan gi musikken en utvidet mulighet i forkant og etterkant. Da kan livets nå-opplevelse forsterkes og tidsfrustrasjonen svekkes. Dette er en av de beste terapier mot vår ofte turbulente tidsopplevelse.  

Jeg vil lytte og jeg har lyttet. Jeg lytter fortsatt etter det som var. Jeg gjør det her og nå. Jeg kan gi stillheten en sjanse og la musikkens etterdønninger få virke. Dette høres kanskje svevende ut. Mer konkret: Gi rom for stillheten både før og etter at du lytter til musikk. Arnold Eidslott har på en gripende måte prøvd å skildre stillhetens dynamikk etter musikken. I dette ligger det også et grunnleggende håp, samt en forsoning med vår frustrerte tidsopplevelse:

 

ETTER POSTLUDIET

Thomaskirche i Leipzig

Det er en stillhet

som spør etter taushetens

svar på det ordløse men disse

er tvillinger fra arilds tid mitt barn

For i stillhet svarer tausheten og i denne

svarer alt for alt og alle inntil haugene rokkes

 

(fra diktsamlingen “De navnløses kor”, 1989)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s