Mozart 27.01.06

103_mozart.jpg Jeg hadde i dag det privilegium å gjennomgå (analyse) Mozarts klaverkonsert i A-dur, 2. sats, sammen med studentene. Og det på samme dato som mesteren så dagens lys i Salzburg i 1756. Dagen er sannelig verdt å feire og markere. Jeg henviser til to nettsider om komponisten, som er vel verdt et besøk: http://www.mozart.com/ og http://mozart.ard.de/?x=1&s=1

 

14 musikalske dypdykk

Det hender vel ikke så sjelden at vi blir velsignet med gavepakker innen ulike litterære sjangere. Også innen faglitteratur har vi de siste år sett en spennende vekst og et rikt mangfold. Det er derimot ikke hverdagskost å få en musikkfaglig bok opp i hendene, der ambisjonene strekker seg ut over mer eller mindre kjent faktakunnskap og populærvitenskapelig synsing. Boken ”Musikk og Mysterium” er et kvalitativt nytt bidrag, ikke bare til den musikkfaglige litteraturen generelt, men for alle som søker substans til musikkforståelsen og opplevelsen.

Derfor vil denne boken bli stående som et originalt og kjærkomment bidrag i fremtidig musikktenkning her til lands. Boken egner seg ikke bare for spesielt faglig musikkinteresserte. Den kan med fordel leses av alle som ønsker å gå under overflaten for å kunne tilegne seg en større refleksjonsbredde i sin musikkorientering.

Det er et bredt spekter av faglige bidragsytere i denne essaysamlingen. De fleste har musikkfaglig bakgrunn, men også bidragsytere innen litteratur og billedkunst er representert.

De fjorten essays konsentrerer seg i det store og hele om lytteerfaring og prosesser omkring musikkens tilblivelse. Som bokens tittel indikerer er dette ikke studier i tekniske og fysiske problemstillinger. Det er tvert imot iherdige forsøk på å komme bakenfor dette, å finne et ordforråd for det ”ubeskrivelige” ved musikken. Flere av essaytitlene gir i seg selv en god pekepinn på i hvilken retning forfatterne beveger seg: ”Bruckners mørke mysterium” (Erling Elisius Gulbrandsen), ”Inspirasjon og skapende prosess” (Lasse Thoresen), ”Ikkjetid, ikkjetyngd. Om musikkens grenseoverskridande eigenskapar” (Magnar Åm), ”En stille susen. Tre musikalske erfaringer i en kristen kontekst” (Øivind Varkøy).

Forfatterne representerer høyst ulike filosofiske og religiøse ståsted. Ikke desto mindre er det gledelig at et kirkemusikalsk perspektiv har blir vektlagt i flere av artiklene. ”Hvordan var Bach mulig?”, spør Ove Kristian Sundberg i en høyst leseverdig artikkel. Videre vier Varkøy stor oppmerksomhet på Bach i sitt essay. Et felles fokus er: Hva er det som gjør at Bachs musikk har en slik universell aksept, og i tillegg gir så mange mennesker erfaring av noe ikke-materielt og rasjonelt grenseoverskridende? At slike og lignende spørsmål blir tatt på alvor uten å havne i åndelige plattheter, er desidert denne essaysamlingens store styrke. Og dermed en kjærkommen tilvekst til så mye annet musikklitteratur der streng musikkvitenskap og rendyrket rasjonalitet har fått råde grunnen.

Erling E. Gulbrandsen og Øivind Varkøy (red.)
MUSIKK OG MYSTERIUM
Fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring
Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2004
       

Musikkmagasin

Klassisk Musikkmagasin utkommer med 4 nr. i året. Ansvarlig er Messo Media AS, og Mona Levin er redaktør. Magasinet byr på CD-anmeldelser, intervjuer og bokanmeldelser. Utover det serveres vi høyst leseverdige musikerportretter og god dekning av festivaler og andre musikkbegivenheter. For de som vil følge med på hva som skjer på den klassiske musikkfronten i Norge er magasinet midt i blinken. Kr. 69,- koster bladet i løssalg, – og du har lesestoff i dagevis. Lay-outen er upåklagelig.