Stipendsøknad

Dagbladets førstesideoppslag 11. mars 1905 preges naturligvis av de historiske begivenheter. Overskrift med de største og feteste typer: “Det nye ministeriums medlemmer”. Statsminister Chr. Michelsen og hans samlingsregjering presenteres med bilde av statsråder. En mindre notis på samme side får nok atskillig mindre oppmerksomhet. Der presenteres søkere til Henrichsens Legat for kunstnere og vitenskapsmenn. Søkerne er inndelt i ulike kategorier: Malere, billedkunstnere, arkitekter, musikere, vitenskapsmenn, skuespillere og forfattere. I musikerkategorien er det en underkategori: komponister. EinarMelling er blant dem. Listen ser slik ut:

Om stipendium af Grosserer T. H. Henirichsens Legat for Kunstnere og Videnskabsmænd ansøger: [………] Komponisterne Alfred Andersen-Wingar, Charles Lund, Inger Band Lund, Borghild Holmsen, Peter Reidarson, Einar Melling, Waldemar Sommerfelt, Karl Evensen, Jens Killengreen.

I forfatterkategorien er det forøvrig verdt å merke seg den ikke ukjente Johan Bojer.

“Aandfulle Foredrag”

Sammen med sangerinnen Adelaide Welhaven, holder Melling en konsert i “Calmeyergadens Missionshus” 23. jan. 1905. Dagbladet refererer:

Fru Adelaide Welhavens koncert igaar havde på langt nær ikke formaaet at fylde det store Lokale, skjønt hun havde en saa udmerket assistance som Pianisten Einar Melling, hvis aandfulle Foredrag af Chopin og Schumann det var en sand Fornøyelse at høre. Koncertgiverinden vandt meget Bifald med sange af Grieg, Schubert, Kierulf og Saint Saëns, og saavel hun som Hr. Melling måtte gi et par Ekstranummere.

Dagbladet tirsdag 24. januar 1905.