“Aandfulle Foredrag”

Sammen med sangerinnen Adelaide Welhaven, holder Melling en konsert i “Calmeyergadens Missionshus” 23. jan. 1905. Dagbladet refererer:

Fru Adelaide Welhavens koncert igaar havde på langt nær ikke formaaet at fylde det store Lokale, skjønt hun havde en saa udmerket assistance som Pianisten Einar Melling, hvis aandfulle Foredrag af Chopin og Schumann det var en sand Fornøyelse at høre. Koncertgiverinden vandt meget Bifald med sange af Grieg, Schubert, Kierulf og Saint Saëns, og saavel hun som Hr. Melling måtte gi et par Ekstranummere.

Dagbladet tirsdag 24. januar 1905.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s