Musikk, håp og tid

ImageMusikken “spiller en rolle”. Denne er bundet til vårt grunnleggende behov for å eie et håp. Håpet er knyttet til tiden vi lever i og de livsvilkår vi lever under her og nå. Når det ikke står så bra til her og nå, søker vi trøst i det fremtidige. Håpet forsterkes, – eller svekkes. Rent tankemessig vet vi at nået er det eneste vi har.  Vi vet også at det er bevisstheten om nået vi er oss minst bevisst. Dette er på mange måter frustrerende, men det er ikke så håpløst at vi ikke vet om noe annet.

Nettopp det at vi vet om noe annet og erfarer noe annet, er det som gjør oss til mennesker. Vi søker dimensjoner i tilværelsen som ikke automatisk lar seg fange av matematiske og logiske strukturer. Tid og håp henger sammen, skriver musikkviteren Rueger: “Håpet er avhengig av vidundermiddelet tid, som helbreder alle sår.” Musikken kan påvirke vår tidsoppfatning og tidsopplevelse, og dermed også vår livskvalitet og vårt håp. Den gir oss signaler om at nået har kvalitet og verdi. Musikken kan “avbryte” den frustrerte spenningen mellom fortid og fremtid, den spenningen som ofte hemmer vår livskvalitet og gjør nået til noe vi vil bort fra.  Kanskje vi kan si det slik: Musikken gir nået en livskvalitet som binder fortid og fremtid sammen. Musikken lar oss tre inn i et nytt rom, – eller den gjør vårt eksisterende livsrom større. Nået blir ikke bare utholdelig, men også meningsfullt.

Vi blir ikke særlig gamle før vi begynner å vise frustrasjon over fenomenet tid. Tiden blir problematisert (det går så fort alt, bare det blir fredag). Samtidig omtaler vi gjerne tiden som en gave. Det er den så absolutt. Men kanskje er det mer fascinerende å si: Nået er en gave. Det er nå det skjer. Det er nå vi tenker, opplever og er til. Dette gjør noe med vår tidsopplevelse. Musikken kan bidra til å forsterke denne nå-opplevelsen. Men er det ikke slik at musikken drar oss bort fra denne dimensjonen og inn i noe drømmende og uvirkelig? Her skal vi minne hverandre om at musikk er et stykke virkelighet. Toner er bearbeidet natur som gir energi til både sjel og kropp. Musikken seiler inn som livsbejaende sekvenser i vår egen livssyklus. Musikken kommer . Ja, den forløper i tid, men den oppsto fra en stillhet og etterlater seg en stillhet. Denne stillheten før og etter, tror jeg er nesten like viktig som selve musikken. Ja, den er en del av den. Vi kan gi musikken en utvidet mulighet i forkant og etterkant. Da kan livets nå-opplevelse forsterkes og tidsfrustrasjonen svekkes. Dette er en av de beste terapier mot vår ofte turbulente tidsopplevelse.  

Jeg vil lytte og jeg har lyttet. Jeg lytter fortsatt etter det som var. Jeg gjør det her og nå. Jeg kan gi stillheten en sjanse og la musikkens etterdønninger få virke. Dette høres kanskje svevende ut. Mer konkret: Gi rom for stillheten både før og etter at du lytter til musikk. Arnold Eidslott har på en gripende måte prøvd å skildre stillhetens dynamikk etter musikken. I dette ligger det også et grunnleggende håp, samt en forsoning med vår frustrerte tidsopplevelse:

 

ETTER POSTLUDIET

Thomaskirche i Leipzig

Det er en stillhet

som spør etter taushetens

svar på det ordløse men disse

er tvillinger fra arilds tid mitt barn

For i stillhet svarer tausheten og i denne

svarer alt for alt og alle inntil haugene rokkes

 

(fra diktsamlingen “De navnløses kor”, 1989)

Musikk og livshistorie

ImageJeg gjorde min første musikalske investering da jeg var 12 år. Det var en vinylplate. På coveret troner Louis Armstrong med trompeten i det jeg vil kalle en musikalsk lykkerus. Det var sommer da jeg gjorde denne investeringen. Jeg får samtidig assosiasjoner til sol, tørr asfalt og en fotball.

 

Et musikalsk husapotek

Etter som årene har gått ser jeg at det til mitt liv er knyttet en musikkhistorie. Musikken har fulgt med på en eller annen måte. Slik er det vel for de fleste av oss. Livet blir en musikalsk reise, med eller uten instrument, – uavhengig av det en måtte mene om musikalitet. Min personlige musikkhistorie bærer preg av å ha gått i flere retninger og tjent ulike formål. De fleste av oss har vel gradvis etablert et eget musikkbibliotek som vi tyr til i ulike livssituasjoner. Den tyske forfatteren og musikkviteren Christoph Rueger omtaler dette som “det musikalske husapoteket”. Det illustrerer musikken som “medisin” for livets ulike livssituasjoner. Vi får gjennom våre erfaringer innsikt i hvilken musikk som kan gi oss noe avgjørende viktig når vi trenger det.

“What a wonderful world”

Det var ikke fritt for at det gjorde inntrykk på meg når Louis Armstrong kom med sin hyllest til livet, naturen og skaperverket. Det passet veldig greit inn i min livssituasjon der og da. Men etter hvert forstod jeg så pass at denne musikeren slett ikke hadde opplevd kun solskinnsdager. Også de tragiske erfaringene ble på en eller annen måte knyttet til et musikalsk uttrykk. Ja, for Armstrong, og mange med ham, ble dette rett og slett en måte å (over) leve på.

I mye av det som skjer kommer musikken inn fra sidelinjen og gir håp og nye perspektiver. Det å stoppe opp iblant og konstatere at det er slik, kan gi oss et nytt og forfriskende syn på både livet og musikkopplevelsen.

Musikken speiler livet

Ethvert menneske ”skriver” livshistorie. Svært mange, for ikke å si de fleste, skriver også sin egen musikkhistorie. Vi gjør det på hver vår måte og tillegger det større eller mindre betydning. Å oppdage den musikkhistoriske linje gjennom livet vårt, kan bidra til nyttig innsikt og selvforståelse. Da får du på en måte et eierforhold til din egen musikk. Dette “apoteket” kvitter du deg ikke med uten videre. Grunnen tror jeg er forholdsvis enkel: Musikken som har appellert til deg har gitt deg et håp, at det er noe som er godt og vakkert. Musikken hjelper deg til å tyde noe av det du ellers ikke er i stand til å sette ord på. Musikk gir utholdenhet og overskudd. Salmisten uttrykker det slik: Jeg vil vende mitt øre til visdomsord, tyde min gåte til klangen fra lyren (Sal 49.5). Klangen fra Louis Armstrongs stemme gjorde et uutslettelig inntrykk på meg som 12-åring. I dag kan jeg også driste meg til den tanke at Gud kan arbeide med oss gjennom ulike musikalske uttrykk. Ja, min trosreise er også blitt en musikkreise.

Eller var det motsatt?