Livskunst?

Når alt kommer til alt er et nytt år ikke noe mer enn et nytt tall, – kanskje. Vi hadde 2010, nå har vi 2011. Betyr det noe som helst? Det går selvsagt an å vise litt takknemlighet: Vi blir skjenket enda et nytt år. Det ble ikke alle gitt.

På den annen side lar ikke livsprosessene seg styre av 31. desember 2010 eller 1. januar 2011. Det er tall som gir livet en ytre ramme og visse holdepunkter. Om ikke lenge er vi godt ut i februar. Mye vil være som før og nye opplevelser vil inntreffe. Men i streng forstand er det bare “en ting” som er virkelig: Det er det som er NÅ. Det er dette vi glemmer så lett, for vårt fokus er på hva som skjedde i 2010 og hva som kommer til å skje i 2011.

Personlig har jeg stor interesse for historie. Iblant er jeg også så opptatt av hva som kan komme til å skje at det er rent “plagsomt”. Innerst inne vet jeg at nået og øyeblikket er “alt” jeg har. Dette er gaven Gud kontinuerlig skjenker.

Kunsten kan hjelper oss til å forstå at det er slik det er. Musikalske og billedlige uttrykk kan frigjøre oss inn i nået. Det kan også en god tekst. Jeg prøver ikke med dette å være mystisk eller gåtefull. Jeg prøver å si noe enkelt og konkret, noe jeg mener er virkelig.

En god kunstopplevelse er ikke å glemme tid og sted. Det er å finne tid og sted. Eller sagt på en annen måte: Den slitsomme pendlingen mellom fortid og fremtid mister tyngde og den virkelige livsprosessen som er her og nå, får en ny status. Første gang skulptøren Anne Grimdalen fikk en leirklump mellom hendene, fikk livet en helt ny status: – Det er dette!

Slik har du det sannsynligvis når musikken, diktet eller bildet som betyr noe for deg, møter deg på nytt. Det kan selvsagt kaste lys over din fortid og gi stimulans til fremtiden. Men først og fremst skjer det noe nå. Det er dette som er viktig.

Denne nå-opplevelsen har stor overføringsverdi. Kunstopplevelsens iboende dynamikk kan overføres og gi stimulans til dine hverdagslige gjøremål, – her og nå. Du stopper opp for bildet og musikken. Kan du gjøre det samme i dine daglige utfordringer og gi dem “musisk” kvalitet?

Det er ingenting annet akkurat nå, – det er dette!