Schumanns klaverkonsert våren 1904

Aasland henviser til Mellings konsert i Nasjonalteateret våren 1904. I Dybsands avhandling finner vi konsertprogrammet referert. Ingen ringere enn Johann Halvorsen var dirigent og Melling var solist i Schumanns klaverkonsert i a-moll:

13. mars 1904, Kristiania
NT: Symfonikonsert, dir. Halvorsen. Medv.: Einar
Melling (p).
Smetana: Ouverture til Den solgte brud
Schumann: Pianokonsert i a, op. 54
Alfvén: Symfoni nr. 2 i D
Plakat, UMU (program/kr. av bl.a. V., U.M. og R.M.),
Qvamme 2000 : 168.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s