Å skrive som du snakker

Dilemmaet

Vi vil gjerne skrive og vi vil skrive godt. Mange gjør det og får det til. Svært mange strever og grunnene kan være mange. Noen kaller det å boikotte seg selv. Eller kanskje forklaringen er at en stiller for høye krav. Det må liksom være veldig bra eller så får en la være. Forklaringene kan være mange og skriveekspertene “strides”. Finnes det en vei ut av dette dilemmaet, en vei som kan frigjøre skriveprosessen?

Å våge det enkle

Søker du på nettet vil du finne hundrevis av råd og løsningsforslag. Et råd er at du skal skrive sakte og gi deg tid. Andre foreslår at du skal begynne å skrive hurtig, ukritisk og uhemmet. Løsningen er nok en kombinasjon vil noen si, – det gjelder å utnytte ulike metoder alt etter hvor du er i skriveprosessen.

Forfatteren Jeff Bollow foreslår at du i første fase av skriveprosessen skal skrive som du snakker. Du skal snakke teksten ned på papiret eller inn i pc´en. Det gjelder med andre ord å synkronisere din naturlige tale med tastetrykkene eller pennens bevegelser. Du skal rett og slett skrive slik du ellers ville presentert stoffet muntlig og uanstrengt. Det handler om å våge dette enkle. Merk deg uttrykket “å våge”, – det sitter så vanvittig dypt i oss at en tekst fra første stund skal være veldreid og holde visse kvalitative mål.

En tekst hver dag?

Det er en god ide å la din tale, din snakking, være utgangspunkt for din skriveprosess. Fordelen er at kravet til pen skriftlig formulering senkes (korrigeringer og justeringer kommer senere). Videre blir tekstens førsteutkast naturlig og personlig. I annen eller tredje fase må teksten selvsagt redigeres og strammes opp, men du har nå lagt et godt grunnlag for at den kan fortsette å ha et naturlig og personlig preg.

Som med mye annet, gjelder det å komme inn i en god rutine. En tekst hver dag, lang eller kort, er et fint mål. Kanskje fører det til gode, ukentlige bloggartikler – eller på sikt – en god fagtekst.

Det er forsøket verdt: Snakk deg ned på papiret eller inn i PC´en. Redigeringen tar du senere. Sannsynligvis blir det en ren fornøyelse. Du har jo allerede skapt noe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s