Aasland om Mellings innsats

Geburg Aasland regnes for å være en av de fremste når det gjelder innsatsen for blinde i Norge. Jeg vil gi en nærmere presentasjon av ham senere. Aasland var en nær bekjent av Melling. Fra hans bok “Blindesaken i Norge” vil jeg hente frem et sitat som uttrykker stor beundring for Mellings innsats:

På en tid da folk visste lite om oss blinde og så på oss nærmest som noen hjelpeløse vesener som det var om å gjøre å skaffe mat til så livet kunne holdes oppe, på en tid da meget få mennesker ventet av de blinde at de kunne utrette noe gagnsverk for seg selv eller for samfunnet, var det Einar Melling gjorde sin store innsats, fikk et navn som ble nevnt med beundring over hele landet, utførte et arbeid som fikk mange til å tenke over de blindes stilling, deres vanskeligheter og deres muligheter og gjorde veien lettere for andre blinde, som seinere har gått i Einar Mellings spor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s