Melling i London

Dagbladet melder i en notis 30. mars 1905, følgende:

Pianisten Einar Melling gav igaaraftes en meget vellykket koncert her, telegraferes gjennom Burauet fra London. Hans spil vakte stor jubel.

Det står ingenting om konsertprogrammet. Denne konkrete bekreftelsen er likevel interessant, da det er kjent at Melling gjorde flere konserter utenlands.

4 thoughts on “Melling i London

  1. Du det er jamen interessant å følge rekken med opplysninger som etter hvert kommer opp om Einar Melling. Reportoaret han spillte i Londom skulle vært interessant å sett. Du hadde jo fått tak i noe komposisjon av Melling. Har du fått sjekket det ut og hørt det?

  2. Repertoaret ved Mellings klaverkonserter var mest sannsynlig dominert av de romantiske verkene. Som organist var han også høyst fortrolig med verker fra barokken. Han spilte sansynligvis både Griegs og Schumanns klaverkonserter utenlands. Om det er mulig å finne ut mer om repertoaret ved utenlandsturneene gjenstår å se. Notematerialet til de fleste av Mellings verker er tilgjengelige ved Nasjonalbibl., Deicmanns bibliotekt og Bergen Off. bibliotek. Det finnes pr. i dag ingen kjente innspillinger av Mellings verker. Hva som finnes i NRKs arkiv skal bli spennende å se.

  3. Det er absolutt en ide å sette en pianist på Mellings klaververker, – og få dem fremført/innspilt. Sysler med noen planer her, så får vi se etterhvert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s