Melling og Johan Halvorsen

I Øyvin Dybsand sin doktoravhandling fremgår det at det må har vært en viss forbindelse mellom Einar Melling og Johan Halvorsen (Johan Halvorsen – 1864-1935 – En undersøkelse av hans kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner).

En eventuell forbindelse mellom disse to er ikke tema i avhandlingen, men det interessante er at en oversikt over Halvorsens konsertvirksomhet, viser at Halvorsen satt opp Mellings Festmarsch ved to anledninger. Halvorsen skal ha dirigert ved begge konsertene. Konsertprogrammene er som følger:

1.

l 20., 23., 25., 26. og 28. sept., 1., 3., 5., 8. og 13. okt., 12. (?) og 28. nov. 1906, Kristiania

NT: Det ny System («Skuespil i 5 Handlinger af Bjørnstjerne Bjørnson»).

Söderman: Ouverture til Jomfruen af Orleans
Holter: Erotik [fra Götz von Berlichingen]
Holter: Still-Leben (Menuet i gammel Stil)
[fra Götz von Berlichingen]
Einar Melling: Festmarsch
Elling: Gangar [fra Norsk Suite for ork.]
4 Sig. Lie [instr. Halvorsen]: Klage
Wagner (arr. Svendsen): «Träume»

Plakater, Wiers-Jenssen 1924 : 197 f., Griegs dagbok 1/10.

2.

l 30. aug. og 2. sept. 1907, KristianiaNT: Det ny System ( 20/9 1906).Söderman: Ouverture til Jomfruen af Orleans
Holter: Erotik [fra Götz von Berlichingen]
Holter: Still-Leben (Menuet i gammel Stil)
Einar Melling: Festmarsch
Elling: Gangar [fra Norsk Suite for ork.]
4

Sig. Lie [instr. Halvorsen]: Klage
Wagner (arr. Svendsen): «Träume»
Plakater. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s