Orgelimprovisasjon og Festmarch

De fleste av Mellings verker som finnes i verkoversikten, finnes i Norske arkiver (Musikkbiblioteker, Nasjonalbiblioteket, Norsk Musikksamling). Unntakene er Orgelimprovisasjonen over “Herre Gud ditt dyre navn og ære” og “Festmarch”. Orgelimprovisasjonen er ikke nevnt i noen norske oversikter, men er oppgitt hos NLS i Washington. Spørsmålet er da om den finnes i deres arkiv. Dette skal selvsagt undersøkes nærmere. Komposisjonen er utgitt på Det Norske Blindeforbunds trykkeri, men undersøkelser viser at den ikke finnes i arkivet der.

“Festmarch” er kun nevnt i to konsertprogrammer der Johan Halvorsen var dirigent (Dybsands doktoravhandling). Det gjenstår da å finne ut om denne komposisjonen er arkivert andre steder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s