Grieg og Melling

grieg-edv.jpgI det siste har jeg vært opptatt med å finne mer håndfaste bekreftelser på forbindelsen mellom Edvard Grieg og Melling. Den gledelige overraskelsen var å finne i et av Griegs brev til Halfdan Cleve (1879-1951) var både pianist og komponist, og utmerket seg på begge felt. Han har bl.a. 5 klaverkonserter som alle utmerker seg med sitt virtuose preg. Griegs brev til Cleve er skrevet på Troldhaugen og datert 29. juni 1903. På denne tiden var Melling enten ferdig med studieoppholdet i Leipzig eller i ferd med å avslutte. Griegs brev er gjengitt i sin helhet hos Finn Benestad: Edvard Grieg: Brev i utvalg 1862-1907, bind I. Siste halvdel av brevet lyder:

Mens jeg har Pen i Hånd vil jeg få Lov at bede Dem være en mig blind, talentfuld norsk Kollega behjælpelig så godt De kan, når han kommer til Berlin. Jeg har tilrådet ham at studere hos Xaver Scharwenka og kanskje også hos hans Broder Philip S. ligesom De har gjort. Den unge Mand hedder Einar Melling, og jeg har altså været så fri at henvise ham til Dem, i Håb om at De som jeg føler Glæde ved at kunne være en ung norsk Kunstner, der fortjener det, til Nytte og Hjælp. Især da, når denne er komplet blind.

Og hermed ber jeg Dem og Deres Hustru være hjærteligst hilset!

Deres heng. Edvard Grieg

Her er det altså snakk om å legge til rette for Melling, et studieopphold i Berlin. O.M. Sandvik nevner at Melling hadde studieopphold også i denne byen. Alt tyder på at dette studieoppholdet må ha vært kortvarig. Melling avsluttet studiene i Leipzig dette året (1903), men han begynte også som organist i Ullern kirke samme år. En annen mulighet kan være at organistjobben i Ullern ble avbrutt av et studieopphold i Berlin, men det er foreløpig ingenting som tyder på det.

Griegs formulering “jeg har tilrådet ham at studere”, er svært interessant. Det tyder på en viss personlig kontakt mellom Melling og Grieg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s