Melling omtalt

Einar Andreas Melling er omtalt i følgende leksika og andre kilder:

 • I bladet Hordaland fra høsten 1908 nevnes Melling blant gjesteorganistene i Stord kirke. De andre gjestene som nevnes er: Organist Eriksen ved Bergens Korskirke; organist og komponist Johannes Haaklou; organist Rolf Holger; organist Rudolf Meinberg (Berlin); og organistene Geburg Åsland og Lyder Juel. Og selvsagt kirkens faste organist i en årrekke; Johann Heiberg Andersen.
 • Norsk Biografisk Leksikon, bind IX. Her gir O.M. Sandvik en forholdsvis fyldig omtale av Melling.
 • Cappelens Musikkleksikon. Bind 4. Oslo 1979. En mindre omtale av Melling ved Øystein Gaukstad og Arne Holen.
 • Hauge, Yngvar: Blindeskolen i Norge. Norges Blindeforbund, Oslo 1961. Flere interessante betraktninger om Melling og hans lærere ved Blindeskolen.
 • Edvard Grieg: Brev i utvalg 1862-1907, bind 1. Red.: Finn Benestad. Aschehoug, Oslo 1998. Melling omtales i brev fra Grieg til Halfdan Cleve.
 • Festskrift: Schlag-orgelet i Johanneskirken [Bergen]. Restaurert 1999. Melling omtalt med kort biografi i rekken av kirkens organister. Red.: Asbjørn Myksvoll, Reidar Storaas. Knudsen Grafisk AS, Bergen 1999.
 • Gyldendals Nye Konversasjonsleksikon. Hovedred.: Leiv Amundsen. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1954. En mindre omtale av Melling.
 • Norges Blinde, nr. 17/1909. Blindesagsmøtet i Trondhjem. Del II.
 • Illustrert BIOGRAFISK LEKSIKON over kjendte norske mænd og kvinder. Redigert av Nanna With. Kristiania 1916. Forfatter av Melling-omtalen er ikke oppgitt.
 • Oslo Organistforening 50 år, 1916-1966. Jubileumsskrift utgitt ved styret. Erling Kjelsen gir her en interessant omtale av Melling i artikkelen: Markante Oslo-organister. Artikkelen er også gjenngitt i Norsk Kirkemusikk, nr. 2. 1971.
 • Kristen sang og musikk. Runa Forlag og A/S Lunde & Co´s Forlag, 1965. En mindre omtale av Melling ved Alfred K. Dahl.
 • Allment Musiklexikon af fil dr. Tobias Norlind. Wahlström & Widstrand, Stockholm. En mindre omtale av Melling.
 • Jubileumsskrift ved Frogner Kirkes 100-årsjubileum. Mindre artikkel av Ove Kristian Sundberg.
 • Vem är vem i Norden, biografisk handbok. Red. Gunnar Sjöström. Albert Bonniers Förlag, Stockholm. En mindre omtale av Melling.
 • Illustreret Musikleksikon, red. Povl Hamburger, Aschehoug Dansk Forlag. En mindre omtale av Melling.
 • Musikkleksikon. Gurvin og Anker. Dreyers Forlag, Oslo 1959. En mindre omtale av Melling.
 • Kunnskapsforlagets leksikon. Hovedred. Petter Henriksen. Aschehoug & Co, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1997. En mindre omtale av Melling.
 • Aschehougs Konversasjonsleksikon. Red. W. Werenskiold og A.H. Winsnes, Oslo 1949. Em mindre omtale av Melling.
 • Sohlmans musiklexikon. Stockholm 1977. Em mindre omtale av Melling.
 • Norsk Koralhistorie av O.M. Sandvik. H. Aschehoug & Co. 1930. Her omtales Mellings melodi til “Lov Jesu namn og herredom”, b-melodi i Norsk Koralbok.
 • Aasland, Geburg: Blindesaken i Norge. Norsk Blindeforbund, Oslo 1959. En mer omfattende omtale av Mellings liv og innsats.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s