Bonhoeffer 1906-2006

bonhoeffer6.png4. febr. er det 100 år siden teologen Dietrich Bonhoeffer ble født (1906). Dette markeres flere steder i Europa og USA. På grunn av sin delaktighet i kampen mot nazi-regimet i Tyskland, ble han fengslet og senere henrettet (9.april 1945).

100 årsminnet for Bonhoeffers fødsel vil denne måneden ble markert med en rekke seminarer, gudstjenester og konserter. Dette kan det leses mer om på www.dbonhoeffer.org

Bonhoeffer etterlot seg en betydelig litterær produksjon. To av bøkene jeg vil fremheve spesielt er “Et liv i fellesskap” og kommentaren til Salmenes Bok.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s