Salmer i all enkelhet

Salmer er aldri tenkt å skulle være for en innviet musikalsk eller litterær elite. Historien viser noe annet: Salmer har vært folkelesning og sunget i all enkelhet. I all enkelthet innbærer også: Salmen og jeg. En litterær, musikalsk og åndelig ressursbank som er anvendelig for et mangfold av livssituasjoner. En salme for denne situasjonen, for dette øyeblikket, – finner jeg den? Ganske sikkert. Les og syng deg gjennom livets opp-og nedturer. Kanskje du skal invitere et menneske til å lese eller synge en salme sammen med deg. Du vil bli overrasket, – i all enkelhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s