Stipendsøknad

Dagbladets førstesideoppslag 11. mars 1905 preges naturligvis av de historiske begivenheter. Overskrift med de største og feteste typer: “Det nye ministeriums medlemmer”. Statsminister Chr. Michelsen og hans samlingsregjering presenteres med bilde av statsråder. En mindre notis på samme side får nok atskillig mindre oppmerksomhet. Der presenteres søkere til Henrichsens Legat for kunstnere og vitenskapsmenn. Søkerne er inndelt i ulike kategorier: Malere, billedkunstnere, arkitekter, musikere, vitenskapsmenn, skuespillere og forfattere. I musikerkategorien er det en underkategori: komponister. EinarMelling er blant dem. Listen ser slik ut:

Om stipendium af Grosserer T. H. Henirichsens Legat for Kunstnere og Videnskabsmænd ansøger: [………] Komponisterne Alfred Andersen-Wingar, Charles Lund, Inger Band Lund, Borghild Holmsen, Peter Reidarson, Einar Melling, Waldemar Sommerfelt, Karl Evensen, Jens Killengreen.

I forfatterkategorien er det forøvrig verdt å merke seg den ikke ukjente Johan Bojer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s