Lyriske Stykker i København

Vel, kanskje ikke så overraskende lenger: Det er utvilsomt Lyriske Stykker for klaver som har den største “utbredelsen” blant Mellings verker. Et hvert funn av komponistens verker ser jeg som interessant, fordi ingen av hans verker er i salg, – eller i omløp av betydning. Derfor enda en kunngjøring av et funn. Denne gang i Dan Fogs Antikvariat i København:

MELLING, E. (1880-1949) Sechs lyrische Stücke für Pianoforte. Op. 3. Lpz., Zimmermann /3849-53/. 13 S.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s